Informasjon

Om Execute...
Execute er et selskap startet av studenter, med hovedsakelig studenter som ansatte. Vi leverer en rekke tjenester til næringslivet. Mer informajsjon om Execute finnes på vår hjemmeside.

Executes ansatte...
Executes ansatte er stort sett studenter i høyere utdannelse. Studenter har ofte anledning til å jobbe enkelte dager, men en fast jobb kan passe dårlig, da man i enkelte perioder må studere hardere enn i andre perioder. Ikke minst under eksamensperioden. I Execute binder man seg ikke til en fast jobb. I Execute er det ingen sjefer som sier, «i morgen MÅ du jobbe». Når Execute får et oppdrag/prosjekt går vi inn i databasen over personer som ønsker å jobbe for oss, og spør om det passer bra den enkelte dagen. Dersom det ikke gjør det, går vi til neste person. De som ønsker å jobbe, blir ansatt på oppdragsbasis, og jobber til prosjektet er ferdig. Derfor er er det opp til den enkelte hvor mye en ønsker å jobbe.

Arbeidsoppgaver i Execute...
En av Executes tjenester består i å bistå med arbeid i forbindelse med omorganisering av arkivsystemer. Dette innebærer blant annet at vi registrerer eksisterende arkivmateriale, pakker dette ned etter et bestemt system, og registrerer innholdet i en database. Deretter arkiveres dette etter et bestemt system, og registreres elektronisk.

Dersom du ønsker å jobbe for Execute...
Dersom du ønsker å jobbe for Execute fyller du ut et søknadsskjema, så tar vi kontakt med deg. Du vil da ligge i vår database over personer som har sagt seg villig til å jobbe. Når vi mottar en ordre fra en av våre klienter går vi gjennom databasen over folk som er interessert i å jobbe, og setter opp jobblister ut i fra hva som passer for den enkelte. Ved å sende inn et søknadsskjema til Execute binder du deg ikke til noe fast jobb. Du jobber kun dersom du ønsker det selv.
Execute trenger ressurser fra forskjellige høyskoler/universitet, da de ulike studiene har ulike eksamenstider. Dersom du synes dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt, eller fyll ut en søknad her.