Prosjekter

Katalogiering/nedpakking 

Vi kontinuerlig en rekke oppdrag ute hos kunder, som består i å bistå med arbeid i forbindelse arkivering og rearkivering. Arbeidets art består av katalogisering, nedpakking og registrering av eksisterende arkivmateriele i forbindelse med omorganisering av arkivsystemene hos vår oppdragsgiveres respektive kunder.

Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til: jobb@execute.no.

 

Scanning/indexering 

Etter hvert som behovet for raskt å få tilgang på viktig informasjon øker, har mange innsett viktigheten av å kunne aksessere informasjon direkte via nettet, hvor man enn måtte befinne seg. Vi forventer dermed å få inn en del oppdrag som går ut på å scanne og indexere virksomhetskritiske dokumenter. Kan dette være av interesse, eller har du noen spørsmål, så ta kontakt med jobb@execute.no for mer informasjon.

 

Arkivering

Vi har kontinuerlig prosjekter gående vedrørende arkiv-relaterte oppdrag.

Oppdragene finner stort sett sted i Oslo-området, samt i Vestby. Arbeidet skjer stort sett ute hos kunden.

Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til: rune@execute.no.